גרפים ונתונים במצגות

אוגוסט 15, 2008

סת' גודין פרסם בבלוגו שני פוסטים טובים על שילוב גרפים במצגות. הראשון עוסק בהבדל בין גרף "עוגה" וגרף "עמודות". השני מציג שלושה חוקים לשילוב נכון של נתונים במצגת.

אם כבר עוסקים בגרפים ובמצגות אי אפשר שלא להזכיר את הגורו של התחום, פרופ' אדוארד טאפטי, וכאן אפשר לראות דוגמה לחשיבה (המקורית והמעניינת) שלו בנושא.