הספרים שישפרו לכם את הפרזנטציה הבאה

אוגוסט 9, 2010

הרבה מאוד פעמים ביקשו ממני להמליץ על "ספר טוב על פרזנטציות". הבעיה היא שאין ספר אחד, יש הרבה. בעצם זו לא בעיה. זה כל היופי. אז לטובת כל אלה שהשתתפו בסדנאות הפרזנטציה שלי וביקשו, וגם לטובת אלה שלא השתתפו ו/או לא ביקשו, הנה הרשימה שלי. למרות שהרשימה לא מדורגת, היא בכל זאת הולכת מ"החובה" ל"רשות". עשרת הראשונים הם חובה.

Garr Reynolds: Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery

Nancy Duarte: slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations

Garr Reynolds: Presentation Zen Design: Simple Design Principles and Techniques to Enhance Your Presentations

Edward  Tufte: The Visual Display of Quantitative Information

Michael Alley: The Craft of Scientific Presentations

Nigel Holmes: Wordless Diagrams

Andrew Abela: Advanced Presentations by Design

Dave Paradi: The Visual Slide Revolution

Rick Altman: Why Most PowerPoint Presentations Suck

Robert Mckee: Story: Substance, Structure, Style and The Principles of Screenwriting (יצא לאור גם בעברית).

 

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine


זה נדבק

יולי 20, 2008

null

נשבע לכם שאחרי שרכשתי את הספר והתחלתי לקרוא בו, הוא נדבק אלי ולא עזב אותי לרגע. כאן אתם יכולים לראות אותו דבוק אלי בבית קפה, בעוד אני מנסה לנהל שיחה עם עידן שכבר כתב עליו. אחר כך גם אני כתבתי עליו, כאן.

אבל עזבו את כל הכותבים והמשבחים. שום דבר לא יחליף את עצם הקריאה עצמה. אם אתם עוסקים  בניהול, יעוץ, הדרכה או כל מקצוע אחר שקשור להשפעה אני מבטיח לכם שתמצאו בספר הזה לפחות רעיון אחד שישנה את הדרך בה אתם עושים דברים. ואת זה אי אפשר לצערי להגיד על הרבה ספרים. בקיצור, לכו תדבקו!